Changes of Command

USS Bremerton (SSN-698)
Cmdr. Howard Warner III relieved
Cmdr. Thomas Zwolfer

USS Charlotte (SSN-766)
Cmdr. Butch Dollaga relieved
Cmdr. Bobby Pannell

USS Key West (SSN-772)
Cmdr. Robert Koonce relieved
Cmdr. Thomas Ishee

USS Ohio (SSGN-726)(G)
Capt. Dennis Carpenter relieved
Capt. Andrew Hale

USS Olympia (SSN-717)
Cmdr. Mike Coughlin relieved
Cmdr. James Horten

USS San Francisco (SSN-711)
Cmdr. Nate Martin relieved
Cmdr. Dave Ogburn

Qualified for Command

Lt. Cmdr. Edward Byers
JNTSTF JCS WASH

Lt. Cmdr. John Cage
CO MSUBDEVRON-5

Lt. Cmdr. John Cage
CO MSUBDEVRON-5

Lt. Cmdr. Brian Freck
CO MSUBRON-4

Lt. Cmdr. John Frye
CO MSUBRON-7

Lt. Cmdr. Ken Monfore
CO MSUBRON-20

Lt. Cmdr. Paul Reinhardt
USS Chicago (SSN-721)

Lt. Cmdr. Robert Savering
CO MSUBRON-20

Lt. Cmdr. Tory Swanson
CO MSUBRON-11

Lt. Cmdr. Christopher Williams
CO MSUBRON-11

Lt. Matthew Chapman
CO MSUBDEVRON-12

Lt. Jason Pittman
CO MSUBRON-6

Lt. Travis Zettel
CO MSUBRON-17

 
Qualified Nuclear Engineer Officer

Lt. Jason Chen
USS Key West (SSN-722)

Lt. Edward Cooper
USS Henry M. Jackson (SSBN-730)(B)

Lt. Christopher Holland
USS Pasadena (SSN-752)

Lt. Derek Hopp
USS Columbia (SSN-771)

Lt. John McClimon
USS Asheville (SSN-758)

Lt. Zacchary Peterson
USS Connecticut (SSN-22)

Lt. Randall Sparks
USS Michigan (SSGN-727)(B)

Lt. Jarrod Trant
USS Pennsylvania (SSBN-735)(B)

Lt. Terry Turner
USS Helena (SSN-725)

Lt. Daniel Urbanczyk
USS Chicago (SSN-721)

Lt. David You
USS San Francisco (SSN-711)

Lt.j.g. Andrew Alvarado
USS Cheyenne (SSN-773)

Lt.j.g. Joshua Bauer
USS Columbus (SSN-762)

Lt.j.g. Jesse Birbach
USS Kentucky (SSBN-737)(B)

Lt.j.g. James Brooks
USS Louisiana (SSBN-743)(G)

Lt.j.g. Cyrus Brown
USS Greeneville (SSN-772)

Lt.j.g. Brent Bernkrant
USS Topeka (SSN-754)

Lt.j.g. Robert Cizek
USS Louisiana (SSBN-743)(B)

Lt.j.g. Justin Dragon
USS La Jolla (SSN-701)

Lt.j.g. Lee Fike
USS La Jolla (SSN-701)

Lt.j.g. Ken Foos
USS Nebraska (SSBN-733)(G)

Lt.j.g. Jonathan Garner
USS Louisiana (SSBN-743)(G)

Lt.j.g. Ryan Haag
USS Hampton (SSN-767)

Lt.j.g. Michael Heaphy
USS Louisiana (SSBN-743)(B)

Lt.j.g. Michael Hunt
USS Seawolf (SSN-22)

Lt.j.g. Carl Jappert
USS Henry M. Jackson (SSBN-730)(G)

Lt.j.g. Michael Kos
USS Columbia (SSN-771)

Lt.j.g. Randall Leslie
USS Buffalo (SSN-715)

Lt.j.g. Michael Lilleberg
USS Nevada (SSBN-733)(G)

Lt.j.g. Patrick Lobner
USS Helena (SSN-725)

Lt.j.g. Jason Looper
USS Kentucky (SSBN-737)(B)

Lt.j.g. Jesse Lorenzen
USS Maine (SSBN-741)(G)

Lt.j.g. Andrew Lyboldt
USS Henry M. Jackson (SSBN-730)(G)

Lt.j.g. Hector Marin
USS Nevada (SSBN-733)(G)

Lt.j.g. Adam Matthews
USS Louisiana (SSBN-743)(G)

Lt.j.g. William Monk
USS Kentucky (SSBN-737)(B)

Lt.j.g. Eddie Nance
USS Seawolf (SSN-21)

Lt.j.g. Luke Olinger
USS Louisville (SSN-724)

Lt.j.g. Christopher Oprzadek
USS Buffalo (SSN-715)

Lt.j.g. Ryan Osgood
USS Olympia (SSN-717)

Lt.j.g. John Parker
USS City of Corpus Christi (SSN-705)

Lt.j.g. Seth Pierce
USS Key West (SSN-722)

Lt.j.g. Justin Powers-Luhn
USS Charlotte (SSN-766)

Lt.j.g. Jeremy Randall
USS Nebraska (SSBN-733)(G)

Lt.j.g. Justin Reeves
USS La Jolla (SSN-701)

Lt.j.g. William Smith
USS Greeneville (SSN-772)

Lt.j.g. Joseph Stevens
USS Maine (SSBN-741)(G)

Lt.j.g. David Tancabel
USS Asheville (SSN-758)

Lt.j.g. Luke Toman
USS Nebraska (SSBN-733)(B)

Lt.j.g. Matthew White
USS Houston (SSN-713)

Lt.j.g. Kurtis Wong
USS Topeka (SSN-754)

Lt.j.g. Joshua Wright
USS Key West (SSN-722)

Lt.j.g. Justin Yott
USS Bremerton (SSN-698)

 
Line Officer Qualified in Submarines

Lt. Matthew Alhert
USS Greeneville (SSN-772)

Lt. Chad Samples
USS Georgia (SSGN-729)

Lt. Joel Holwitt
USS Houston (SSN-713)

Lt.j.g. Matthew Argenziano
USS Nebraska (SSBN-739)(B)

Lt.j.g. Evan Ballinger
USS Hartford (SSN-768)

Lt.j.g. William Bauer
USS Tennessee (SSBN-734)(B)

Lt.j.g. Daniel Berglund
USS San Francisco (SSN-711)

Lt.j.g. Hans Biebel
USS Connecticut (SSN-22)

Lt.j.g. Levi Blair
USS Houston (SSN-713)

Lt.j.g. Daniel Bradley
USS Texas (SSN-775)

Lt.j.g. Matthew Brouillard
USS Montpelier (SSN-765)

Lt.j.g. Jesse Burson
USS Maine (SSBN-741)(G)

Lt.j.g. James Carter
USS West Virginia (SSBN-736)(B)

Lt.j.g. Carl Christensen
USS Houston (SSN-713)

Lt.j.g. Justin Clark
USS Alabama (SSBN-731)

Lt.j.g. Brandon Cobb
USS Alabama (SSBN-731)

Lt.j.g. Trevor Conger
USS Nevada (SSBN-733)

Lt.j.g. Jason Crews
USS Georgia (SSGN-729)

Lt.j.g. John Crumpacker
USS Jefferson City (SSN-759)

Lt.j.g. John D’Ambrosio
USS Jimmy Carter (SSN-23)

Lt.j.g. Regis Dowd
USS Los Angeles (SSN-688)

Lt.j.g. Timothy Dutton
USS Georgia (SSGN-729)

Lt.j.g. Aaron Eisner
USS Hawaii (SSN-776)

Lt.j.g. Michael Fasano
USS Jimmy Carter (SSN-23)

Lt.j.g. Adam Fisher
USS Tennessee (SSBN-734)(G)

Lt.j.g. Joseph Foster
USS Connecticut (SSN-22)

Lt.j.g. Alexander Franz
USS Ohio (SSGN-726)(B)

Lt.j.g. Justin Gallagher
USS Tennessee (SSBN-734)(G)

Lt.j.g. Rowdy Garcia
USS Norfolk (SSN-714)

Lt.j.g. Robert Geren
USS Hartford (SSN-768)

Lt.j.g. Shawn Gorman
USS City of Corpus Christi (SSN-705)

Lt.j.g. Jacob Granation
USS Georgia (SSGN-729)

Lt.j.g. Brian Hackney
USS Ohio (SSGN-726)(G)

Lt.j.g. Issac Hartsell
USS Houston (SSN-713)

Lt.j.g Scott Haven
USS West Virginia (SSBN-736)(B)

Lt.j.g. Jared Herman
USS Asheville (SSN-758)

Lt.j.g. Blake Hlavaty
USS Bremerton (SSN-698)

Lt.j.g. Michael Holihan
USS Pennsylvania (SSBN-735)(G)

Lt.j.g. Kenneth Hoover
USS San Juan (SSN-751)

Lt.j.g. Jedadiah Jamerson
USS Jacksonville (SSN-699)

Lt.j.g. Derek Jennings
USS Pasadena (SSN-752)

Lt.j.g. Ryan Johnson
USS Nebraska (SSBN-739)

Lt.j.g. Anthony Jones
USS Florida (SSGN-728)(G)

Lt.j.g. Timothy Kinkaid
USS Connecticut (SSN-22)

Lt.j.g. Kenneth Kirkwood
USS Pasadena (SSN-752)

Lt.j.g. Dustin Kraemer
USS Pasadena (SSN-752)

Lt.j.g. Keith Labbe
USS Maine (SSBN-741)(G)

Lt.j.g. Travis Lefton
USS Augusta (SSN-710)

Lt.j.g. Timothy Mayer
USS Pennsylvania (SSBN-735)(G)

Lt.j.g. Sean McBeth
USS Montpelier (SSN-765)

Lt.j.g. Tyler McDonald
USS Bremerton (SSN-698)

Lt.j.g. Clark Munger
USS Ohio (SSGN-726)(B)

Lt.j.g. Kenneth Packard
USS Ohio (SSGN-726)(B)

Lt.j.g. Oliver Paul
USS Houston (SSN-713)

Lt.j.g. Paul Pavelin
USS Hawaii (SSN-776)

Lt.j.g. Nathan Peck
USS Jimmy Carter (SSN-23)

Lt.j.g. Issac Pelt
USS Asheville (SSN-758)

Lt.j.g. Justin Powers-Luhn
USS Charlotte (SSN-766)

Lt.j.g. Robert Rakowczyk
USS Pasadena (SSN-752)

Lt.j.g. Brandon Rice
USS Jacksonville (SSN-699)

Lt.j.g. Christian Rivera
USS Jefferson City (SSN-759)

Lt.j.g. Karl Royston
USS Nebraska (SSBN-739)(G)

Lt.j.g. Jason Rubinstein
USS Augusta (SSN-710)

Lt.j.g. Dale Rush
USS West Virginia (SSBN-736)(B)

Lt.j.g. Stephen Ryan
USS Hampton (SSN-767)

Lt.j.g. Seth Schulte
USS West Virginia (SSBN-736)(B)

Lt.j.g. Santosh Shivashankar
USS Columbia (SSN-771)

Lt.j.g. Anthony Sisti
USS Florida (SSGN-728)(G)

Lt.j.g. Damian Smith
USS Helena (SSN-725)

Lt.j.g. Paul Smithson
USS Augusta (SSN-710)

Lt.j.g. Eric Soballe
USS Nebraska (SSBN-739)(B)

Lt.j.g. Joseph Stevens
USS Maine (SSBN-741)(G)

Lt.j.g. Eric Stoffel
USS Augusta (SSN-710)

Lt.j.g. Matthew Strother
USS Los Angeles (SSN-688)

Lt.j.g. Jimmy Suh
USS Columbus (SSN-762)

Lt.j.g. James Synder
USS Florida (SSGN-728)(G)

Lt.j.g. Mark Tester
USS Tennessee (SSBN-734)(G)

Lt.j.g. Andrew Thornburg
USS Ohio (SSGN-726)(B)

Lt.j.g. Luke Toman
USS Nebraska (SSBN-739)(B)

Lt.j.g. Charles Totten
USS Virginia (SSN-774)

Lt.j.g. James Upshaw
USS Pennsylvania (SSBN-735)(G)

Lt.j.g. Matthew Van Horn
USS Nebraska (SSBN-739)(B)

Lt.j.g. Christopher Victor
USS Georgia (SSGN-729)

Lt.j.g. Gilberto Viera
USS Greeneville (SSN-772)

Lt.j.g. Shawn Vrabel
USS West Virginia (SSBN-736)(B)

Lt.j.g. George Watkins
USS City of Corpus Christi (SSN-705)

Lt.j.g. Robert Weber
USS Los Angeles (SSN-688)

Lt.j.g. Kevin White
USS Columbia (SSN-771)

Lt.j.g. Dustin Zeir
USS Florida (SSGN-728)(G)

 

Supply Officer Qualified in Submarines

Lt. Vincent Ambrosino
USS Georgia (SSGN-729)

Lt.j.g. Jared Crain
USS Bremerton (SSN-698)

Lt.j.g. Jamie McFarland
USS La Jolla (SSN-701)

Lt.j.g. Grant Miller
USS Charlotte (SSN-766)

Lt.j.g. Brady Peters
USS Tennessee (SSBN-734)(B)

Lt.j.g. Michael Sargent
USS Columbus (SSN-762)

Lt.j.g. John Secrist
USS Augusta (SSN-710)

Ens. Mark Gunter
USS Rhode Island (SSBN-740)(G)

Ens. Michael Key
USS Greeneville (SSN-772)

 

Limited Duty Officer Qualified in Submarines

Lt. Gregory Notaro
USS Greeneville (SSN-772)

Ens. Daniel Cody
USS Florida (SSGN-728)(G)

Chief Warrant Officer Qualifed in Submarines

CWO2 Michael Muyres
USS Rhode Island (SSBN-740)

CWO2 Christopher Todd
USS Connecticut (SSN-22)

CWO3 Vlajko Subarich
USS Jimmy Carter (SSN-23)

 

Downlink Next Page>>
Top

image of the cover